Stilski stubić tip: „Subotica 3“, visina H=0,6m, sa tuljkom